В дентален кабинет "Нерадент" пациентът е над всичко. Неговото дентално здраве е наша основна грижа и задължение.

      Ето защо първото основно нещо, което правим с пациента е общ клиничен преглед, който включва:

             1. Преглед на устната кухина и зъбите с интраорална дентална камера с вграден кариес детектор.

             2. Снемане на общ зъбен статус и установяване на проблеми.

             3. Изготвяне на лечебен план.

     Тази услуга се заплаща съгласно Общият ни ценоразпис.

     След прегледа пациентът получава на електронен носител резултата от него и оферта за клинично лечение.

     При предприемане на лечение в нашата клиника по изготвения лечебен план таксата за преглед се приспада от общата цена на лечението.

     Калкулатор на цена за лечение. (Очаквайте скоро)

 

Молим всеки наш пациент да се запознае задължително с:

Общи условия за ползване услугите на Дентален кабинет "Нерадент" (Декларация за информирано съгласие)