Физиотерапия е гръцка дума и означава лекуване с физически, природни фактори. Тя принадлежи към най-старите лечебни методи, познати на човечеството. До 19 век физиотерапията използва единствено непреформирани физически фактори – вода, слънце, топлина, студ, лечебна кал и др. С развитието на физиката и техниката тя се обогати с т.нар. преформирани фактори – електричество, изкуствена лъчиста енергия, топлинна енергия, ултразвук и др.

      В последните десетилетия физиотерапията намира все по-широко приложение при диагностиката, профилактиката и рехабилитацията на много заболявания в денталната медицина – стоматологията.

     Чрез физическите фактори се получава терапевтичен ефект в много направления – обезболяващ, спазмолитичен, активиране или нормализиране на кръво- и лимфообращението, подобряване проницаемостта на биологичните мембрани, обмяната на веществата, функцията на нервната система. Ето защо физиотерапевтичните методи намират приложение при денталното лечение. Чрез тях се стимулира оздравителния процес и се съкращава срокът на рехабилитация.

     Физиотерапевтичното лечение има свои особености. Докато при медикаментозното лечение се действа по химичен път чрез съответното лекарство, то при физиотерапията се внася енергия – топлинни или квантови потоци, електроенергия – и по този начин преди всичко се нормализират функционалните нарушения в организма. Лечението чрез физиотерапия е курсово, като минималният брой процедури е 3 (три), в зависимост от условията. Физиотерапията постига отлични резултати при усложнения на кариеса, заболявани на пародонта и устната лигавица, при възпалителни процеси и травматични увреждания в лицево-челюстната област.

      В дентална клиника Нерадент разполагаме с физиотерапевтична техника от най-ново поколение с помощта, на която нашите пациенти получават нужните физиотерапевтични процедури.