ИНТРАОРАЛНА КАМЕРА С КАРИЕС ДЕТЕКТОР

Използва се за общ клиничен преглед и установяване на проблеми със зъбите.