Оралната хирургия е част от лицево челюстната хирургия и включва:

– оперативно изваждане на ретинирани и полуретинирани зъби

– имплантиране на зъбни импланти

– разкриване на зъби за ортодонтско лечение

– отстраняване на непробили мъдреци

– отстраняване на фрактурирани(счупени) зъби

– водена костна регенерация

– отстраняване на кисти от зъбен произход в челюстните кости

– всички видове корекция на алвелоарния гребен на челюстните кости

– водена тъканна регенерация

– парадонтална хирургия

и др.