ФОТОПОЛИМЕРНА ЛАМПА

Използва се за втвърдяване на бяла пломба и за избелване на зъбите.