Протетичната дентална медицина е дял от стоматологията, насочен към запазването на функцията, комфорта и естетиката на зъбите при налична частична или пълна загуба на зъби. За целта се прилага изработване и поставяне на подвижни и неподвижни стоматологични елементи, пресъздаващи естествения вид на пациента.
     Големи разрушения на коронката на зъба се възстановяват с онлеи и овърлеи, коронки, щифтови пънчета, щифтови коронки.
     Липсващи зъби се възстановяват чрез мостове или импланти. Загубата на множество зъби се възстановява с частични протези или импланти, а загубата на всички зъби – с цели протези или импланти.
    Нашата дентална клиника предлага всички съвременни възможности на протетичната стоматология.