АВТОКЛАВ

Служи за високотехнологично стерилизиране на 

зъболекарските инструменти.