МАШИНА ЗА КАЛЦУНИ

Автоматично поставяне на предпазни калцуни

с цел стерилност на работната среда в клиниката.