Денталeн кабинет "Нерадент" е създаден, като център за обучение на дентални специалисти. Кабинета разполага с модерно дентално оборудване от всички сфери на денталната медицина. Тук се провеждат курсове и обучения, водени от специалисти в конкретна дентална област. Кабинета се използва и като демонстрационна база на всички продукти предлагани от медицинско депо Нерадент-Дентално оборудване. Тук клиентите изпробват закупеното от тях оборудване и получават безплатно обучение за работа с него. През останалото време базата и техническото дентално оборудване се използва по договор от денталната практика на АИППДП "Санел" в лицето на Д-р Нели Тумангелова.

      Денталната практика в кабинета на Д-р Нели Тумангелова е съчетание на модерно дентално медицинско оборудване с дългогодишен стоматологичен опит, подплатени с десетки сертефикати: